WIERTŁA HZB - PRECYZYJNE WIERCENIE

PRECYZYJNI WIERCENIE I NIEZAWODNE KOTWIENIE W CEGŁACH.

Wiertła HZB wiercą dokładne wymiarowo otwory w cegłach dziurawkach i cegłach kratownicowych. Przy stosowaniu wierteł HZB nie ma już potrzeby martwić się o wykruszenia i uszkodzenia mostków wewnętrznych. Przy zastosowaniu odpowiednich kołków siła mocowania wzrasta nawet o 200% w porównaniu z innymi wiertłami.


20-KROTNIE DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ WSZECHSTRONNE WYKORZYSTANIE NA BUDOWIE

 

Wiertło specjalne HZB jest pierwszym wyborem w przy-padku kotwienia elementów w cegle. Drzwi, okna i inne elementy konstrukcyjne mogą być bezproblemowo mon-towane za pomocą tego wiertła. HZB gwarantuje bezpie-czeństwo przy kotwieniu rusztowań, ponieważ zapewnia najlepsze możliwe mocowanie w cegłach dziurawkach. W przypadku montażu elementów elewacji rozwiązany zostaje problem porowatych ścian.

200%
O TYLE WZRASTA SIŁA MOCOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU WŁAŚCIWYCH KOŁKÓW IDEALNE DO TRUDNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Cegły dziurawki i kratownicowe należą do najważniejszych materiałów w budownictwie ze względu na ich właściwo-ści izolacyjne. Wiertło HZB pozwala wreszcie na bezproble-mowe wiercenie w ścianach wykonanych z takich cegiel. W odróżnieniu od konwencjonalnych wierteł nie dochodzi w tym przypadku do uszkodzenia wewnętrznych mostków w cegłach, co w przeciwnym razie często znacznie zmniej-sza przyczepność kotków. Ponadto wiertło nadaje się rów-nież do wiercenia w glazurowanych plytkach.
TRWAŁE I ŁATWE W UŻYCIU Specjalne wiertło HZB firmy LUKAS może być stosowane do każdej ogólnodostępnej wiertarki z uchwytem SDS-plus. Przy wierceniu bez udaru wiertło o specjalnym profilu deli-katnie penetruje porowaty materiał. Wykonanie z węglików spiekanych gwarantuje wyjątkowo długą żywotność. Przy wierceniu w cegłach dziurawkach można spodziewać się 20-krotnie dłuższej żywotności w porównaniu z wiertłami konwencjonalnymi.

Oznaczenie 1
Oznaczenie 2
PLN/ 1 szt.
HZB 1430.12 Z7 GSL.250
SDS-Plus-Aufnahme
126,60 netto/szt.
HZB 1020.10 Z7 GSL.200
SDS-Plus-Aufnahme
77,95 netto/szt.
HZB 0820.06 Z7 GSL.185
SDS-Plus-Aufnahme
88,67 netto/szt.
HZB 0613.10 Z7 GSL.263
SDS-Plus-Aufnahme
143,10 netto/szt.