Ściernice trzpieniowe listkowe

Informacje ogólne

Ściernice trzpieniowe listkowe LUKAS z płótna ściernego

Wygładzanie, odrdzewianie, obróbka zgrubna, gratowanie, szlifowanie powierzchni, szlifowanie precyzyjne, ukosowanie – ściernice trzpieniowe listkowe LUKAS z płótna ściernego zapewniają szeroki zakres zastosowania. Różnorodna granulacja (od 40 do 320), różnorodna jakość ziarna (korund zwykły, korund zwykły ze spoiwem z aktywnymi domieszkami w warstwie zewnętrznej i węglik krzemu) umożliwiają optymalne dostosowanie ściernic trzpieniowych listkowych do konkretnego zastosowania. W większości przypadków nasze ściernice listkowe trzpieniowe stosowane są w połączeniu z ręcznymi agregatami napędowymi, takimi jak szlifierka prosta, urządzenie z wałkiem giętkim itp. Nasza ściernica trzpieniowa listkowa szczotkowa z nacięciami na obwodzie listków dzięki swojej elastyczności dostosowuje się do konturów obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe listkowe z płótna ściernego
• Do wygładzania, odrdzewiania, obróbki zgrubnej, gratowania, szlifowania powierzchni, szlifowania precyzyjnego, ukosowania
• Granulacja od 40 do 320
• Jakość ziarna: korund zwykły, korund zwykły ze spoiwem z aktywnymi domieszkami w warstwie zewnętrznej lub węglik krzemu

Ściernice trzpieniowe listkowe LUKAS z włókniny ściernej

Listki z włókniny ściernej lub warstwy włókniny ściernej w ściernicach trzpieniowych listkowych LUKAS z włókniny ściernej są wykonane w jakości korund zwykły lub węglik krzemu. Dzięki temu nasze ściernice trzpieniowe listkowe umożliwiają obróbkę wielu materiałów – od stali poprzez tytan po ceramikę i węglik spiekany. Różne wykonania tych ściernic pozwalają na więcej zastosowań – i tak obok ściernic trzpieniowych listkowych oferujemy także ściernice trzpieniowe warstwowe z włókniny ściernej oraz ściernice trzpieniowe listkowe z włókniny ściernej w kombinacji z płótnem ściernym. Dostępna jest granulacja 100, 180 i 280 w jakości korundu zwykłego i węglika krzemu. Szeroki wybór tych narzędzi gwarantuje szeroki zakres zastosowań: czyszczenie, odrdzewianie, wstępna obróbka ścierna, strukturyzacja, szorstkowanie, matowanie, satynowanie, polerowanie, wygładzanie i obróbka wykańczająca powierzchni.

Ściernice trzpieniowe listkowe z włókniny ściernej
• Czyszczenie, odrdzewianie, wstępna obróbka ścierna, strukturyzacja, szorstkowanie, matowanie, satynowanie, polerowanie, wygładzanie i obróbka wykańczająca powierzchni
• Granulacja 100, 180 i 280
• Jakość ziarna: korund zwykły i węglik krzemu

Zawsze właściwe narzędzie

Dzięki połączeniu włókniny ściernej z płótnem ściernym osiągnięto lepszy stopień zbierania niż przy użyciu narzędzi typu SFV